Beweegtaal

“Taalachterstand leidt tot sociale uitsluiting.”  Elisabeth Brekke Stangeland

Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Hoe kan een kind snel en op een speelse manier de Nederlandse taal eigen maken?

“Zet taal in beweging. Nodig kinderen uit om te bewegen en leer ze op die manier wat woorden betekenen.”

Beweegtaal leert kinderen op een speelse manier de betekenis van woorden aan. Jonge kinderen bewegen graag. Beweegtaal sluit om die reden goed aan om taalbegrip en woordenschat te ontwikkelen.

Op langere termijn kan een taalachterstand een negatief effect hebben op de verdere loopbaan op school of in het werkveld.

Voorkom en biedt peuters en kleuters  beweegtaal aan!

Vroege interventie kan het kind verder helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

Beweegtaal in de praktijk

“Beweegtaal is een methode die ontwikkeld is vanuit de dansexpressie methodiek en de viertakt van Marianne Verhallen.”

Voorbewerken

Semantiseren

Consolideren

Controleren

Interesse in Beweegtaal?

Veel docenten zijn enthousiast over beweegtaal, en willen dit graag inzetten binnen de beroepspraktijk. Ook zij zien de mogelijkheden voor hun leerlingen.

Tada biedt trainingen aan , coaching on the job is ook mogelijk. 

Na afloop van de training ontvangt ieder een reader  waarin de methodiek helder beschreven is, u zal zelf in staat zijn om moeiteloos de methode toe te passen bij uw eigen groepen.

Tijdens de training:

U krijgt inzicht in de taalontwikkeling van het jonge kind.

U leert de methode Beweegtaal toe te passen en maakt tijdens de training zelf een aantal lessen die u direct in kan zetten binnen uw werkomgeving.