Coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Werkzaamheden als Coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit

Vanuit Tada ga ik als coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) met de basisscholen in de regio Harderwijk in gesprek om samen het culturele beleid van de school te formuleren en een evenwichtig cultuureducatieprogramma samen te stellen. Vervolgens zoek ik de juiste vakdocent voor de school en bespreek ik de doelstellingen van het traject dat de school wil afnemen. Het aanbieden van scholing en intervisie aan vakdocenten is een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Kwalitatief cultuuronderwijs waar leerlingen en leerkrachten met veel plezier vaardig raken in een vakdiscipline.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Cultuureducatie met Kwaliteit is een meerjarig verdiepingsproject dat is uitgeschreven door het Fonds Cultuurparticipatie ↗ in opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van CmK ↗ is de verdere talentontwikkeling bij de leerlingen en de kennisbevordering bij de leerkrachten. Hiervoor zijn onder andere door Cultuurkust leerlijnen ontwikkeld in verschillende kunstdisciplines.

Meer weten over doorlopende leerlijnen voor het basisonderwijs in CmK?

Neem even contact met mij op