Docent dansexpressie

Tada als vakdocent dansexpressie

Als vakdocent en kunsteducator bied ik workshops, trainingen en lessenseries aan op het gebied van dans en theater. Met veel plezier en enthousiasme geef ik les aan groepen van alle leeftijden. Ik heb vele jaren ervaring in het aanbieden van lessen voor peuters, kleuters, middelbare scholieren, studenten, leerkrachten en ouderen. De afgelopen jaren heb ik een leerlijn dansexpressie ontwikkeld voor de onderbouw van het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Ik verzorg lessen voor Hogescholen om onder andere toekomstige leerkrachten toe te rusten in de manieren waarop dans ingezet kan worden.

Omdenken ten grondslag aan lesgeven

De lessen die ik verzorg voor de hogescholen zijn vormgegeven vanuit het principe van het omdenken. Ik wil (toekomstige) leerkrachten anders leren kijken naar hun vak. Een voorbeeld zijn de lessen voor de PABO-studenten. Deze hadden als doel studenten op een creatieve manier te laten kijken naar hun lessen. Met name het vakoverstijgend denken en het op een andere manier inrichten van hun lessen stond hierin centraal. Als de leerkracht alleen maar “zendt” en de leerling zich niet verwonderd over de stof, is het erg moeilijk om het leerproces te starten. Hierdoor staat de leerkracht heel hard te werken, terwijl de leerlingen passief ontvangen. Ik leer de studenten in deze sessies om verwondervragen te stellen en zo het creatief leerproces bij hun leerlingen te activeren. Ook studenten van de studie ‘social work’ zet ik aan om anders naar zichzelf en de omgeving te kijken. Deze lessen kunnen ze tijdens de rest van hun opleiding inzetten en gebruiken in de praktijk.

Mensen in beweging zetten

Met mijn methodiek wil ik mensen letterlijk in beweging zetten. Hiermee komen ook de hersenen in beweging en kunnen mijn leerlingen op een andere manier kijken naar de materie. Tijdens een teamtraining met directeuren en docenten werden de mensen letterlijk in beweging gezet en bewogen om anders te kijken naar de ruimte om zich heen. Zo kon het zijn dat een van de directeuren tegen het einde van een workshop een stoel zag als persoon om mee te bewegen. In deze training werd hen geleerd op welke manier verbeelding je kan helpen om processen anders in te richten.

Nieuwsgierig naar hoe dansexpressie het leerproces kan versterken?