Spreker & Trainer

Tada als spreker en trainer over verbeelding

De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van verbeelding bij kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand. Ik deel de uitkomst van dit onderzoek als spreker. Daarnaast bied ik met TADA praktische trainingen aan over dit onderwerp. In deze sessie(s) neem ik het publiek eerst mee in het verhaal en ga daarna praktisch samen aan het werk om de methodiek over te dragen en anderen vaardig te maken. Aan het einde van deze training of lezing bied ik de module aan die de deelnemer in staat stelt om zelf kwaliteitsvolle lessen te ontwikkelen vanuit het principe van de verbeelding. Het bevat een uitgebreide uitleg van de methodiek, handvatten voor lesontwikkeling en een serie kant en klare lessen die direct uit te voeren zijn voor iedereen die direct enthousiast aan de slag wil gaan.

De kracht van verbeelding

Verbeelding is niet alleen voor artistieke schrijvers of kunstenaars. We kunnen ons allemaal verbeelden, sterker nog: het is een belangrijk onderdeel voor de persoonsvorming van ieder mens. Nussbaum (2013) schrijft in haar manifest “Niet voor de winst” over het belang van het ontwikkelen van verbeeldingskracht binnen het onderwijs. Ook J.H. Mooren betoogt in zijn boek: “Verbeelding en bestaansoriëntatie” dat verbeeldingskracht ons helpt op weg naar geestelijke weerbaarheid en onafhankelijkheid (2011).

Dansexpressie is een manier van dansen vanuit beleving naar beweging. In het Engels noemt men dit ook wel ‘embodied learning’: leren vanuit en door gebruik te maken van je lichaam. In mijn onderzoek, ‘De kracht van verbeelding’, zet ik dansexpressie in als middel om de verbeeldingskracht bij leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en autisme te ontwikkelen. Ik laat in dit onderzoek zien dat verbeelding daadwerkelijk kan groeien!

Wil je dat ik je alles kom vertellen over de kracht van verbeelding?